ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της πρώτης επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Αν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν γίνονται αποδεκτοί πλήρως, τερματίστε αμέσως τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ούτε περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και απόλαυση αυτού του ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος και οι πληροφορίες του παρέχονται με βάση "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο του κινδύνου του χρήστη. Σε καμία περίπτωση η Element Society δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα. Η μοναδική και αποκλειστική σας θεραπεία για τη δυσαρέσκειά σας με αυτόν τον ιστότοπο ή / και τις πληροφορίες που περιέχει is να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις πληροφορίες.

Η Element Society δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν.

Προστασία από ιούς, hacking και άλλα αδικήματα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ελέγξουμε και να δοκιμάσουμε το υλικό σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ωστόσο πρέπει να λάβετε τις δικές σας προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν σας εκθέτει στον κίνδυνο ιών, κακόβουλου κώδικα υπολογιστή ή άλλων μορφών παρεμβολών που μπορεί να βλάψουν το δικό σας σύστημα υπολογιστή.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, αναστάτωση ή βλάβη στα δεδομένα σας ή στο σύστημα του υπολογιστή σας, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση υλικού που προέρχεται από αυτόν τον ιστότοπο.Δεν πρέπει να καταχράσετε την ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή διανομής επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου για την κατάχρηση υπολογιστή 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς.

Πληροφορίες για εσάς

Ποτέ δεν θα μεταβιβάσουμε τις λεπτομέρειες που μας παρέχετε σε οποιονδήποτε άλλο από εκείνους που καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας.

Ακρίβεια πληροφοριών

Ενώ έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ακρίβεια του περιεχομένου, δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη.

Αποποίηση ευθυνών

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση του ιστότοπου της Element Society, δεν παρέχουμε εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών στον ιστότοπο. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που υφίστανται οι χρήστες του ιστότοπου, άμεσοι, έμμεσοι ή επακόλουθοι, είτε λόγω αδικοπραξίας, παραβίασης της σύμβασης ή άλλως.

Αυτό περιλαμβάνει απώλεια: εισοδήματος ή εσόδων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κερδών ή συμβάσεων, αναμενόμενης εξοικονόμησης, δεδομένων, υπεραξίας, ενσώματων ακινητοποιήσεων ή χρονομεριστικής διαχείρισης ή χρόνου γραφείου σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα του τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, τυχόν ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό και όλα τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτό. Η προϋπόθεση αυτή δεν εμποδίζει την αξίωση για απώλεια ή ζημία της ενσώματης σας περιουσίας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεσες οικονομικές απώλειες που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε η ευθύνη μας για δόλια παραπλάνηση ή παραπλάνηση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξωτερικές συνδέσεις

Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε άλλους ιστότοπους να συνδέονται με τις πληροφορίες που φιλοξενούνται σε αυτές τις σελίδες και δεν χρειάζεται να ζητήσετε άδεια για σύνδεση με elementsociety.co.uk

Ωστόσο, δεν σας δίνουμε την άδεια να υποδείξετε ότι ο ιστότοπός σας σχετίζεται με ή υποστηρίζεται από την κοινωνία στοιχείων.

Η Εταιρεία Στοιχείων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη επί το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών τρίτων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δεν αποτελεί υποστήριξη των ιστότοπων ούτε οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτές. Η σύνδεσή σας με αυτούς τους ιστότοπους είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Αναθεωρήσεις αυτών των όρων

Η Εταιρεία Στοιχείων μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και συμφωνείτε να τις επανεξετάζετε περιοδικά. Εάν η αναθεώρηση είναι απαράδεκτη για εσάς, συμφωνείτε να διακόψετε αμέσως την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Κανένα τμήμα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των εικόνων, των λογοτύπων, των φωτογραφιών και της συνολικής εμφάνισης του ιστότοπου, μπορεί να αντιγραφεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταδοθεί ή να αναπαραχθεί υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων, ή μη εμπορική χρήση.

Δικαιοδοσίες

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Τα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία θα είναι αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί παράνομος, άκυρος ή άλλως μη εφαρμόσιμος για οποιοδήποτε κράτος ή χώρα στην οποία οι παρόντες Όροι πρόκειται να είναι αποτελεσματικοί, τότε, στο βαθμό και εντός του οποίου ο Όρος αυτός είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος , θα διαχωριστεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους και οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.

Στοιχειακή κοινωνία
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!