Έχετε ήδη εγγραφεί;

Σας ευχαριστούμε που υπογράψατε μαζί μας!

Είμαστε ευτυχείς που έχετε επιλέξει να έρθετε στο NCS μαζί μας αυτό το καλοκαίρι και ανυπομονούμε να σας δούμε.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί μαζί μας, θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτή τη σελίδα, αν δεν μπορείτε πάντα να μας δώσετε ένα δαχτυλίδι στο 0114 299 9210.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Welcome πακέτο - κύμα δεν έχει επιλεγεί
Πακέτο καλωσορίσματος - Wave 1| Πακέτο πληροφοριών - Wave 1
Πακέτο καλωσορίσματος - Wave 2| Πακέτο πληροφοριών - Wave 2
Πακέτο καλωσορίσματος - Wave 3| Πακέτο πληροφοριών - Wave 3

Wave 1:
Φάση 1 - 2η Ιουλίου έως 6η Ιουλίου
Φάση 2 - 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου
Φάση 3a - 16η Ιουλίου έως 20η Ιουλίου
Φάση 3b - 23rd Ιουλίου έως 27η Ιουλίου

Wave 2:
Φάση 1 - 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου
Φάση 2 - 6 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου
Φάση 3a - 23η Ιουλίου έως 27η Ιουλίου
Φάση 3b - 30η Ιουλίου έως 3 Αυγούστου

Wave 3:
Φάση 1 - 6 Αυγούστου έως 10 Αυγούστου
Φάση 2 - 13 Αυγούστου έως 17 Αυγούστου
Φάση 3a - 20 Αυγούστου έως 24 Αυγούστου
Φάση 3b - 27 Αυγούστου έως 31στο Αύγουστο

Στοιχειακή κοινωνία